Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Plynová kogenerace má našlápnuto k razantnímu růstu

09. 09. 2020
15:00
pro-energy.cz Milan Šimoník

Výkon kogeneračních jednotek do 5 MW vzrostl za posledních deset let na trojnásobek, z 110 MW na 350 MW. Zvyšující se poptávka po flexibilitě, decentralizace a postupný odklon teplárenství od uhlí dávají kogeneračním jednotkám s plynovými motory velmi dobré vyhlídky i do budoucna.

# technologie
# legislativa
# teplárenství
Plynová kogenerace má našlápnuto k razantnímu růstu

ABSTRACT: The Czech National Climate and Energy Plan expects 800 MW of the total installed capacity in gas co-generation units by 2030. Such sources, with their huge capacity of flexibility, will become a significant part of the energy mix in the CZ.
 

Kogenerační jednotky (KGJ) s pístovými plynovými motory jsou osvědčenou technologií, která má vedle své hlavní výhody – tedy úspory paliva i CO2 oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla – celou řadu dalších předností, dobře využitelných v současné energetice: možnosti rychlých výkonových změn a častých startů, vysokou účinnost a širokou paletu výkonů. Na trhu jsou stroje s výkonem jednotek kW až po 10–12 MW. V sériovém zapojení pak lze vytvořit blok až o výkonu 100–200 MW, který vypínáním jednotlivých strojů nabídne široký regulační rozsah s vysokou účinností v celém provozním pásmu.
 

DO ROKU 2030 RŮST AŽ NA 800 MW

Výhody plynových KGJ jsou akcentovány i v Národním klimaticko-energetickém plánu (NKEP). Dosud byly nasazovány zejména ve velikosti stovek kW nebo jednotek MW v rámci modernizace zastaralých plynových výtopen. Do roku 2030 vznikne v tomto segmentu dalších 300 MW. Dalších 230 MW by mělo být nainstalováno v menších teplárnách, které začnou postupně přecházet z uhlí na čistější paliva. Celkový výkon plynových kogenerací by tak měl v roce 2030 dosáhnout cca 800 MW.
 

ČEPS OTEVÍRÁ DVEŘE I PRO MALÉ KGJ

Postupné odstavování velkých uhelných elektráren a vyšší nároky na stabilitu sítě vede ČEPS k potřebě využití potenciálu i menších zdrojů při řízení přenosové soustavy. Provozovatelé i malých kogenerací tak budou moci „prodat“ přednosti svých motorů i na trhu s podpůrnými službami. V současnosti probíhá konzultační proces změn Kodexu přenosové soustavy (Pravidla provozování přenosové soustavy), který umožní od roku 2022 poskytovat podpůrné služby kogeneračním jednotkám již od velikosti 1 MW a v rámci agregovaného bloku i jednotkám s výkonem pod touto hranicí.
 

NOVELA ZÁKONA O POZE NABÍDNE KOGENERACI VÍCE MOŽNOSTÍ

Další pozitivním impulsem bude novela zákona o podporovaných zdrojích (zákon o POZE), která by měla být vejít v platnost a nabýt účinnosti během roku 2021. Novela, pokud bude v současném znění schválena, přinese pro plynovou kogeneraci garantovanou dobu podpory pro nové i stávající zdroje 15 let (respektive dle připravovaného nového modelu podpory po dobu 45 000 h), možnost podpory modernizovaných zdrojů ve dvou variantách (částečná nebo úplná modernizace) či tzv. udržovací podporu pro vyrovnání provozních nákladů.

Novinkou pro zdroje nad 1 MW bude povinnost soutěžit o podporu v aukcích. Bude hodně záležet na nastavení pravidel, jestli se stanou skutečně nástrojem pro efektivní alokaci podpory nebo jen byrokratickou zátěží, která jen zkomplikuje dosud dobře fungující systém podpory pro malé plynové výrobny KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Díky každoroční úpravě výše zeleného bonusu dle vývoje cen elektřiny a plynu funguje současný systém dlouhodobě bez excesů a zajištuje přiměřenou výši podpory po dobu životnosti zařízení.
 


Již za měsíc (20.–21. 10. 2020) se bude v Čestlicích konat 13. ročník konference Dny kogenerace, kterou pořádá sdružení COGEN Czech. Na konferenci bude probírán aktuální vývoj legislativy i trhu s elektřinou, který nabízí plynovým kogeneracím nové příležitosti a perspektivu dalšího růstu. Na konferenci vystoupí René Neděla (MPO), Ladislav Havel (ERÚ), David Bauer (COGEN Czech), Martin Slabý (ČPS), Miroslav Lopour (Deloitte ČR), Martin Kašák (ČEPS), Martin Hájek (TS ČR), Alois Míka (ČSOB Advisory), Kamil Čermák (ČEZ ESCO), Tomáš Voříšek (SEVEn), Michal Macenauer (EGÚ Brno), Tomáš Hartl (E.On Energie), Josef Jeleček (TEDOM), Libor Doležal (C-Energy Planá), Jiří Cígler (Feramat Energies), Martin Ander (Svaz moderní energetiky) a další.NOVÝ MODEL PODPORY UMOŽNÍ VĚTŠÍ FLEXIBILITU PŘI NÁVRHU I PROVOZU KGJ

COGEN Czech očekává, že v roce 2022 bude v návaznosti na schválení novely zákona o POZE spuštěn připravovaný nový model podpory elektřiny pro nové výrobny elektřiny z KVET. V příslušné pracovní skupině Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se diskutují různé varianty. COGEN Czech navrhuje, aby celková doba podpory byla 45 000 (max. 15 let) a roční maximální doba čerpání podpory cca 3500 hodin.

Oproti stávajícímu systému fixních 3000 nebo 4400 hodin by tak byla možnost hodiny v některém roce nedočerpat a „dohnat“ je v dalších letech. To provozovatelům dá větší flexibilitu při plánování provozu i možnost lépe reagovat na aktuální situaci na trhu s elektřinou. Další podstatnou změnou bude, již dříve ze strany ERÚ avizovaný, vážený výpočet výše podpory, tedy bez skokových změn výše podpory při 200 kW a 1000 kW, jako je tomu dnes. Samostatně bude nastavena podpora pro mikrokogeneraci do 50 kW.
 

PLYNOVÁ KOGENERACE JE DŮLEŽITÝM ČLÁNKEM MODERNÍ ENERGETIKY

Větší podporu budou mít dle věcného záměru nového energetického zákona energetické komunity, což by mělo podpořit větší využívání obnovitelných zdrojů. S tím bude posilovat trend celkového zvyšování soběstačnosti na úrovni domácností, firem a zejména měst, obcí či celých aglomerací. Kogenerační jednotky mají i při menších výkonech vysokou účinnost, a mohou tedy zajišťovat efektivní výrobu elektřiny a tepla blízko spotřebitelům. Jsou tedy vhodným doplňkem k proměnlivé výrobě energie z obnovitelných zdrojů a mohou přispívat k energetické bezpečnosti měst či regionů.

Je zřejmé, že univerzalita a kompatibilita s obnovitelnými zdroji budou i nadále zvyšovat poptávku po této technologii. Tyto z pohledu současné velké centralizované energetiky i teplárenství dosud přehlížené zdroje se tak během deseti let s celkovým výkonem přes 800 MW stanou již významnou součástí energetického mixu.

Další informace o konferenci na www.cogen.cz

 


O AUTOROVI

Milan Šimoník po studiu na Vysokém učení technickém v Brně nastoupil v roce 1990 do První brněnské strojírny, která se v roce 1993 stala součástí koncernu ABB a později ALSTOM. V letech 2008-2014 pracoval v investiční divizi skupiny ČEZ a byl členem společného týmu ČEZ a MOL, který připravoval projekty paroplynových elektráren v Maďarsku a na Slovensku. Poté se v PSG-International podílel na modernizaci Teplárny Planá nad Lužnicí. Od srpna 2016 je výkonným ředitelem COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Kontakt: reditel@cogen.cz

související články

Starší koncept, nové výsledky: V hlavní roli síra

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Snažím se stát oběma nohama pevně na zemi a být spíše střízlivý v očekáváních, říká o sobě Tomáš Kazda z VUT Brno, autor evropského patentu na úpravu lithium-sirných bateriových článků.

# technologie
# účinnost
# AKU-BAT

Revoluce v energetice už probíhá

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

říká v rozhovoru pro PRO-ENERGY magazín Tomáš Hüner, ředitel Siemens Smart Infrastructure a dodává: „Musí dojít k revoluci v…

# elektřina
# technologie
# trhy
# smart

Thorium: Naděje jaderné energetiky, nebo další bublina?

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Co když se jaderný průmysl již dávno vydal špatným směrem? Ve stínu uranu se skrývá mnohem dostupnější thorium. Palivo z něj…

# jádro
# paliva
# elektřina
# technologie
# ceny

Maximální bezpečnost: u jádra jde o denní chléb

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Odstávka jaderných bloků v elektrárně Dukovany (JEDU) probíhá podle plánu i v době nouzového stavu. 

# jádro
# paliva
# elektřina
# technologie
# bezpečnost

Budoucnost paliv v dopravě vidím v biometanu a LNG

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

říká v rozhovoru pro PRO-ENERGY magazín Václav Holovčák, místopředseda představenstva společnosti Bonett, a dodává: „BioCNG a…

# paliva
# plyn
# technologie
# ceny
# strategie
# doprava

14. medzinárodná konferencia ENEF 2020

09. 02. 2021 - 10. 02. 2021
Hotel DIXON, Banská Bystrica, SK
14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994. Téma konferencie je „ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ". - původní termín říjen 2020.

e-SALON

11. 03. 2021 - 14. 03. 2021
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
Specializovaný odborný veletrh zaměřený především na kontraktační jednání s tuzemskými  a zahraničními vystavovateli, výrobci a obchodníky.

BIOMASA

11. 04. 2021 - 14. 04. 2021
Výstavište Brno
Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou přesunuty, uskuteční se na jaře 2021. Veletrh BIOMASA navazuje na zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO a SILVA REGINA. Prezentuje možnosti využívání lesní a zemědělské biomasy a odpadu z živočišné výroby, což pro zemědělce a lesníky představuje logickou nástavbu na jejich každodenní činnost a další pracovní příležitost.

Komoditní data

18.01.2021
€/MWh okte
Base
66.9788
26.4864 %
Peak
77.1917
35.4477 %
Offpeak
56.7658
16.046 %
18.01.2021
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
17.01.2021
€/MWh ote
Base
54.1354
-3.79988 %
Peak
59.6733
-3.34215 %
Offpeak
48.5975
-4.35603 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54724
Počet publikovaných novinek
1775
Počet publikovaných akcí
601
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika